top of page

Algemene voorwaarden

U  kunt uw kind, puber en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het invullen van het contactformulier.  Jongeren kunnen zichzelf aanmelden.

 • Bij het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U ontvangt een aanmeldformulier die u, voordat de eerste afspraak plaatsvindt, in vult en digitaal retourneert.

 • U kunt eerst als ouder(s) een afspraak maken uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.

 • In principe werk ik tegelijk met u en uw kind.
Dit betekent dat u ook aanwezig bent tijdens de coaching. 
Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen.
  Voor uw kind is dat prettig en veilig.

 • 
 Aan het eind van iedere sessie bespreken we of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is.

 • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.

 • Na iedere afspraak ontvangt u een factuur.

 • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. 
Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

 • Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zonodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

 • De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). 
Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met mij zodat we tot een oplossing kunnen komen.
 Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.
 Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden  tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.

 • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

bottom of page