Samen met jezelf vind je de weg

 Kindercoaching, jongerencoaching, opvoedcoaching en trainingen voor pubers

 

Zit jouw kind niet lekker in zijn/haar vel? 

Spelen er emotionele en/of gedragsproblemen?

Gaat het niet zo goed op school?

Is er onbegrip, ruzie, boosheid en/of miscommunicatie thuis?

Begrijp jij (het gedrag van) jouw puber niet en komen jullie er samen niet uit?

 

...... allemaal  bekende vraagstukken waar de meeste ouders tegen aan lopen tijdens de ontwikkeling van hun kind. Vaak lukt het om hier met je kind, eventueel in combinatie met school, uit te komen. Soms is het fijn om wat extra ondersteuning te krijgen. Ik wil graag samen met jou en je kind op zoek naar oplossingen. 

 

Onder het kopje 'diensten' vindt u meer informatie over kindercoaching en opvoedcoaching en de (groeps) trainingen voor pubers. 

 

Studie-/loopbaanbegeleiding 

Sta je voor de keuze van een beroepsopleiding of  denk je dat je de 'verkeerde' studiekeuze hebt gemaakt?

 Voel je je niet op je plek in je huidige werk? Wat en wie kan je helpen?

Natuurlijk zijn dat je familie, vrienden en leerkrachten/decanen op school.

En... soms is het ook heel fijn als iemand die jou nog niet zo goed kent,  samen met jou op zoek gaat. Ik wil je graag helpen met het in kaart brengen van jouw interesses en mogelijkheden.  (Kijk voor meer informatie onder het kopje 'diensten'.)

 

Waarmee kan ik je ondersteunen? 

Adviseren

Wat is adviseren? Adviseren is eigenlijk een vorm van iemand iets leren. Maar dan vanaf de zijlijn.  Vanuit mijn eigen ervaring, kennis en vaardigheden wil ik je graag raad geven en verder helpen door je een spiegel voor te houden. Het belangrijkste is dat je zelf tools ontdekt waarmee je verder kunt in jouw ontwikkeling  als kind, jongere en volwassene (ouder).

Begeleiden

Wat is begeleiden? Een definitie van begeleiden is;  iemand op zijn weg vergezellen.  Onder begeleiden wordt ook verstaan;  volgen, bijstaan,  ondersteunen en coachen.  Ouders kunnen bijvoorbeeld samen met hun kind  ontdekken hoe anders om te gaan met elkaar  waardoor ingesleten patronen kunnen veranderen en  er meer begrip is voor elkaar.

Coachen

Coaching is een breed begrip. Een coach ondersteunt,  adviseert en begeleidt. Dit kan gaan om een praktische vraag (bijv.: hoe kan ik het beste leren?), maar ook om een persoonlijk vraagstuk (bijv.: hoe wordt  het weer gezellig in ons gezin?) Graag wil ik jou helpen zelf te ontdekken wat je allemaal al kunt en waar je misschien ondersteuning kunt gebruiken.